Odpowiedzi

2010-02-04T21:52:47+01:00
Kochał ich
szanował
pomagał im
wspierał
2010-02-04T21:52:59+01:00
Ewangelista (Łk 2, 41-52) wspomina pobyt Jezusa w świątyni jerozolimskiej. To był jego dom. On był jego Panem. Tu też wystąpił po raz pierwszy jako Nauczyciel: "siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania" (Łk 2, 46). Był tam w sprawach Ojca. Zapowiadał przez to, że będzie w swojej świątyni - Kościele obecny i będzie Go nauczał. Potem wrócił z Maryją i Józefem do Nazaretu i był im poddany.

Był im poddany we wszystkich sprawach ludzkich i doczesnych. To posłuszeństwo nie dotyczyło więc posłannictwa mesjańskiego.
2010-02-04T21:53:08+01:00
,,Był poddany Maryji i Józefowi'' oznacza to samo, co był wierny, posłuszny, ufał im słuchał ich.

Liczę na naj!. ;)
1 5 1