A)Ile waży drewniany kij do miotły, który ma kształt walca o wysokości 120 cm i średnicy podstawy 2,4cm?(1cm( kwadratowy) drewna, z którego wykonany jest kij waży 0,5g).

b)Ile waży 30m miedzianego kdrutu o średnicy przekroju 2mm?(1 cm(sześcienny)miedzi waży 8,96g).

c)Stalowa rura ma średnice zewnętrzną równą 12 cm, a średnice wewnętrzną 8 cm. Ile waży 1 metr takiej rury(1cm(sześcienny) stali waży 7,8g).


d)Ołówek ma długość 16 cm, a średnica grafitu wynosi 2mm. Ile waży grafit w ołówku? (1cm(sześcienny) grafitu waży 2,3g).

1

Odpowiedzi

2016-08-18T10:34:56+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A)
h = 120 cm
d = 2,4 cm
r = d/2 = 1,2 cm
ρ = 0,5 g/cm³     - gęstość drewna
π = 3,14
szukane:
m = ?

               Rozwiązanie:

V = πr²·h = 3,14·1,2²·120 = 542,592 cm³

m = V·ρ
m = 542,592·0,5 = 271,296 g ≈ 271,3 g


b)
h = 30 m = 3000 cm
d = 2 mm = 0,2 cm
r = 0,1 cm
ρ = 8,96 g/cm³     - gęstość miedzi
szukane:
m = ?

               Rozwiązanie:

V = πr²·h = 3,14·0,1²·3000 = 94,2 cm³

m = V·ρ
m = 94,2·8,96 = 844,032 g ≈ 844 g


c)
h = 1 m = 100 cm
d₁ = 12 cm
r₁ = 6 cm
d₂ = 8 cm
r₂ = 4 cm
ρ = 7,8 g/cm³     - gęstość stali
szukane:
m = ?

               Rozwiązanie:

V = V₁ - V₂ = πr₁²·h - πr₂²·h = πh(r₁² - r₂²) 
V = 3,14·100·(6² - 4²) = 314·(36 - 16) = 314·20 = 6280 cm³

m = V·ρ
m = 6280·7,8 = 48984 g ≈ 49 kg


d)
h = 16 cm
d = 2 mm = 0,2 cm
r = 0,1 cm
ρ = 2,3 g/cm³     - gęstość grafitu
szukane:
m = ?

               Rozwiązanie:

V = πr²·h = 3,14·0,1²·16 = 0,5024 cm³

m = V·ρ
m = 0,5024·2,3 = 1,15552 g ≈ 1,16 g

3 5 3