1.W ruchu jednostajnym po okręgu kierunek i zwrot wektora prędkości ulegają ciągłym zmianom pod wpływem siły dośrodkowej. Oblicz, jaką pracę wykonuje siła dośrodkowa, gdy ciało o masie 1 kg wiruje po okręgu z prędkością o wartości 5m/s. ( w tym jest jakas podpucha )

2. Sprężyna flippera rozciągnięta o 2cm wyrzuca kulę z szybkością 1m/s. Z jaką szybkością wyleci kula, gdy rozciągniemy sprężynę o 4cm? Ile razy wzrośnie energia kinetyczna kuli?

Proszę o zrobienie oby dwoch zadan ... choc jedno tez bedzie dobre ;) daje naj^^

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T22:34:05+01:00
Witam
zad,1/ W = F*s*cosa
W ruchu po okręgu siła dośr. Fd jest skierowana zawsze do środka
okręgu, ale kolejne elementy przebywanej przez ciało drogi są styczne do okręgo, ale prostopadłe do Fd, co oznacza, że a = 90* czyli że cos90* = 0
czyli, że jakie by nie było Fd i tak praca siły Fd jest ZERO.

zad.2/
Dla sprężystych odkształceń sprężyny siła sprężystości Fs jest wprost
prop. do odkształcenia x według wzoru

Fs = k*x k to wsp. spręż.
a energia pot. sprężystości Eps = 0,5*k*x^2
Przy sprężynowym wyrzucaniu kuli Eps = Ek więc gdy x rośnie 2 razy,
to Eps rośnie 4 razy /bo z kwadratem x/ i tym samym 4 razy rośnie Ek, ale
v rośnie już tylko 2 razy,
pozdrawiam
czarnadziura
1 5 1