Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T22:39:50+01:00
Jądro komórkowe- posiada materiał genetyczny, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania komórki
Mitochondria- zachodzi w nich proces uwalniania energii niezbędnej do życia komórki
Wodnniczki- zawierają międzywodę i niepotrzebne substancje
Aparat Golgiego- przechowywanie i modyfikowanie białek wytworzonych w siateczce
Chloroplasty- proces fotosyntezy nadaje odpowiedni kolor komórce
Siateczka śródplazmatyczna- zachodzą w niej reakcje chemiczne; gd znajdują się na niej rybosomy uczestniczy w wytwarzaniu białek
Rybosomy-pełnią ważną rolę w procesie powstawania białek
Błona komórkowa- umożliwia wymianę niektórych substancji pomiędzy srodowiskiem a komórką
Ściana komórkowa- zabezpiecz przed nadmierną utratą wody i niesprzyjającymi warunkami, chroni komórkę
Cytoplazma- umożliwia transport po komórce i wypełnia ją
ŻEBY NIE BYŁO NIC NIE KOPIOWAŁAM!.
  • kopi
  • Początkujący
2010-02-04T22:42:52+01:00
JĄDRO KOMÓRKOWE-zawiera informację genetyczną, zakodowaną w DNA
steruje biosyntezą białka,przekazuje informację genetyczną komórkom potomnym w procesach podziałów
JĄDERKO-jest gęstą zbitą strukturą złożoną z kwasu nukleinowego i białek w jąderku powstają rybosomy
CYTOPLAZMA-wypełnia wnętrze komórki tworzy środowisko dla licznych reakcji biochemicznych ważnym składnikiem cytoplazmy jest widzialna pod mikroskopem elektronowym sieć białkowych włókientworząc tzw cytoszkielet
LIZOSOM-jest niewielkim kulistym pęcherzykiem utworzonym z pojedyńczej błony zawiera enzymy rozkładające substancje pokarmowe oraz produkty odpadowe
APARAT GOLGIEGO-składa się z ułożonych jeden na drugim zpłaszczonych woreczkówjego zadaniem jest przebudowa białek i ich transport
MITOCHONDRIUM-to organella posiadająca podwójną błonę białkowo-lipidową błona zewnętrzna jest gładka a wewnętrzna tworzy wypukłości tzw grzebienie mitochondrialne .
BŁONA KOMÓRKOWA-jest to elastyczna powłoka okrywająca wnętrze komórki odbiera sygnały ze środowiska transportuje substancjedo i z komórki
RETIKULUM ENDOPLAZMATYCZNE GŁADKIE-too system błon jest miejscem metabolizmu tłuszczu
RETIKULUM ENDOPLAZMATYCZNE SZORSTKIE-to system błon pokrytych rybosomamijest to miejsce syntezy białek, w rybosomach można można wyróżnić dwie podjednostki większą i mniejszą zachodzi w nich właściwa biosynteza białek