Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T12:14:14+01:00
Najpierw obliczę średnią prędkość w 2 ostatnich sekundach ruchu.
Wiemy, że ciało w 2 s przebyło 23,1 m, dlatego średnia prędkość na tym odcinku wynosi 23,1/2[m/s] =11,55 [m/s]
średnia prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym jest osiągana dokładnie w połowie czasu czyli sekundę przed upadkiem/końcem ruchu.
po (t-1) sekundach miało prędkość=11,55
po t sekundach miało prędkość =11,55 + 10 = 21,55(w sekundę prędkość wzrasta o 10 m/s2 (g))
no to można też obliczyć prędkość po (t-2) sekundach =11,55 - 10=1,55 /ale to jest niepotrzebne/
Znając prędkość końcową zadanie można rozwiązać np. z zasady zachowania energii=
mgh=(mv2)/2
h=(v^2)/2g
h=23,22m
5 3 5