Odpowiedzi

2010-02-04T22:30:54+01:00
F(x)=(x+1)³/x⁴+1 to się równa 0 kiedy (x+1)^3=0

0=(x+1)³
x+1=0
x=-1
f(-1)=0

A=[-1;0]

2010-02-04T22:48:57+01:00
Miejsce zerowe jest wtedy gdy współrzędna y=0
D: x∈R ponieważ mianownik nie będzie =0
x⁴+1=0
x⁴=-1-sprzeczne gdyż coś podniesione do potęgi parzystej nie możebyć ujemne

liczymy miejsca zerowe
wystarczy że licznik będzie równy zero
(x+1)³=0
(x+1)(x²+2x+1)=0
x+1=0 i x²+2x+1=0- z tego liczymy delte
x=-1

Δ=b²-4ac
Δ=2²-4*1*1
Δ=4-4
Δ=0
x₁=-b/2a=-2/2*1=-2/2=-1

ta funkcja ma jedno miejsce zerowe x=-1