Odpowiedzi

2009-10-08T10:28:15+02:00
A.trójkącie równobocznym
Pole okręgu = πR² , gdzie R = 2/3h , h=a√3/2 ,a=6cm
zatem

P=π(2/3*6cm*√3/2)²=π(2/3*3√3cm)²=
π(2√3cm)²= π*12cm²
Odp.: Pole okręgu opisanego na trójkącie wynosi 12πcm².

Okrąg wpisany
P=πr² , gdzie r = 1/3h =1/3*3√3cm= √3cm
P=π(√3cm)²=3πcm²

b.kwadracie

Wpisany : r=a/2= 3cm
P=πr²=9πcm²
Opisany : R=a√2/2=3√2cm
P=9*2cm²=18cm²

c.sześciokącie równobocznym
Opisany
R=a=6cm
P=π*36cm²

Wpisany
r=a√2/3 , r=2√2cm
P=π*8cm²