Odpowiedzi

2010-02-05T09:50:11+01:00
Demokracja bezpośrednia-to system polityczny, w którym decyzje podejmuje się przez referendum w którym wziąć udział mogą wszyscy uprawnieni do głosowania.

demokracja przedstawicielska-typ ustroju, w którym ogół obywateli sprawuje władzę poprzez bezpośrednie głosowanie nad wszystkimi sprawami dotyczącymi państwa
18 4 18