Proszę o poprawne przetłumaczenie tekstu:
Bungee jumping rozpoczął się w Wielkiej Brytanii w roku 1979. Jest to skakanie na elastycznej linie z wysokości od 30 do 60m. Skacze się z dużej wysokości takiej jak mosty, wieże i budynki. To jest podobne do spadochroniarstwa. To najpopularniejsza dyscyplina wśród sportów ekstremalnych. Jest bardzo niebezpieczny i wymaga dużo odwagi.

3

Odpowiedzi

2010-02-05T09:50:45+01:00
2010-02-05T09:50:49+01:00
Bungee jumping began in Britain in 1979. This is jumping on a flexible lines ranging from 30 to 60m. Jumps from a great height, such as bridges, towers and buildings. This is similar to parachuting. Discipline is the most popular among extreme sports. It is very dangerous and requires a lot of courage.
2010-02-05T09:51:03+01:00
Bungee jumping began in Britain in 1979. This is jumping on a flexible lines ranging from 30 to 60m. Jumps from a great height, such as bridges, towers and buildings. This is similar to parachuting. Discipline is the most popular among extreme sports. It is very dangerous and requires a lot of courage.