Odpowiedzi

2010-02-05T10:19:42+01:00
1) Pojęcie administracji publicznej- próby zdefiniowania pojęcia adm. publ. podejmowane są od dawna. Ogólnie mówiąc jest to, to wszystko co zostaje poodjęciu sądownictwa i władzy ustawodawczej( jest to definicja negatywna, zakłada,że wiemy czym nie jest administracja). Cechą adm publ. jest jej nieokreślonośc i zróżnicowanie. Administracja w ujęciu podmiotowym wskazuje adm. jako pewien zbiór części aparatu państwowego. W pojęciu tym zwraca się uwagę na top,że jest to pewien ststem podmiotów działający na podstawie wykonawstwa. Definicja funkcjonalna skupia się na działalności jaką zajmuje się administracja. Stwierdza,że jest to działalnośc organizatorska polegająca na bezpośrednim wykonywaniu zadań państwa.

Czy chodziło ci o coś takiego??
Bo nie zrozumiałam pytania ...
Mam nadzieję że pomogłam ...
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T10:23:10+01:00
Prawo cywilne- jest gałęzią prawa regulującą stosunki majątkowe pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi będącymi podmiotami róznoległymi w danym stosunku prawnym.

Osoby prawne:
-skarb państwa
-spółdzielnie
-przedsiębiorstwa państwowe
-S.A (spółki akcyjne)
-Sp. Zo.o (spółi z ogranieczoną odpowiedzialnością)
-Fundacje
-stowarzyszenia zarejestrowane

Osoby fizycne:
-ludzie
-pozostałe przedsięwzięcia gospodarcze (firny) nie będące osobami prawnymi

Działy prawa cywilnego:
a) część ogólna
b) prawo rzeczowe (reguluje sposób korzystania z rzeczy)
c) prawo zobowiązaniowe (obejmuje zobowiązania wynikające np. z umów
d) prawo spadkowe: (obejmuje prawa i obowiązki osób zmarłych przechodzą na inne osoby)
e) prawo autorskie i wymalazcze ( określa prawa do dóbrniematerialnych (pomysły, patemty)


Spisałam to z mojego zeszytu do prawa, a więc wszytsko napewno jest dobrze (nie to co teksty z internetu)
Pozdrawiam.


Aha i możesz jeszcze dodać, żę źródłem prawa cywilnego jest kodeks cywilny z 1964 r. wielokrotnie nowelizowanego (poprawianego, uzupełnianego). Główna nowelizacja nastąpiła w roku 1990 (przejście do gospodarki rynkowej)


;)