Odpowiedzi

2010-02-05T10:36:52+01:00
P = 12 cm² a² + b² = 5²
P = ab a² + b² = 25
ab = 12
b = 12/a

a² + 144/a² = 25
a⁴ - 25a² + 144 = 0
t = a²
t² - 25t + 144 = 0
Δ = 625 - 576 = 49 √Δ = 7
t₁ = 9 t₂ = 16
a₁ = 3 a₂ = 4

jeżeli a = 3 to b = 4
jeżeli a = 4 to b = 3
a musi wynosić 4, bo jest to najdłuższy bok

P = a²
P = 4² = 16 (cm²)
6 4 6
2010-02-05T10:39:22+01:00
P= 12 cm²
Przekątna= 50mm=5cm = c
P= a*b

a²+b²=c²
5²= 3²+4²
25=9+16
25=25

b= dłuższy bok prostokąta= bok kwadratu
P= a²
P=4²= 16 cm²
5 4 5