Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-05T10:56:00+01:00
Merkantylizm to polityka gospodarcza która ma sprzyjać pierwotnym interesom akumulacji kapitału (istota polityki merkantylistycznej). Dominuje schemat wymiany ,gdyż dla merkantylistów najważniejszym problemem jest problem cyrkulacji, obiegu, dynamiki. Próbują oni uporządkować zjawiska gospodarcze – dociekając efektywności i zysku, zysk staje się celem. Jest to okres ostrej rywalizacji pomiędzy ówczesnymi potęgami gospodarczymi. Rywalizacja pomiędzy Anglią, Francją, Holandią o surowce (ekspansja kolonialna), o rynki zbytu, o prymat w Europie. Pobudza to ekspansję, powoduje kolonializm, walka o panowanie na morzu.
3 3 3
2010-02-05T11:04:51+01:00
Gospodarka ta polegała na nacisku na sprzedawanie towarów za granicę (eksport) i ograniczeniu importu.(przewaga eksportu nad importem) Merkantylizm miał wpływ na rozwój gospodarczy Francji
4 4 4