Odpowiedzi

2016-10-21T22:58:42+02:00

Jest to zajęcie terytorium danego państwa przez siły zbrojne innego kraju na jakiś czas, przejmując ówczesną władzę i wprowadzając tam swoje rządy. Okupacja może odbywać się droga pokojową (okupacja pokojowa – occupatio pacifica) na podstawie umów międzynarodowych, taką okupacją była aneksja Nadrenii zatwierdzona traktatem wersalskim w 1919 roku oraz drogą wojenną (okupacja wojenna – occupatio bellica) – przykładem tej okupacji jest okupacja niemiecka polskich ziem podczas II wojny światowej. 

2 3 2