Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T12:01:12+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Obliczam wzór sumaryczny korzystając ze wzoru ogólnego kwasów karboksylowych
CnH2n+1COOH=102 (n oraz 2n+1 są w indeksie dolnym)
Za pierwiastki podstawiam ich masy, więc
12n+2n+1+12+16+16+1=102
14n+46=102
14n=102-46
14n=56
n=4
Nasz kwas ma wzór C4H9COOH. Po zsumowaniu węgli, wodorów i tlenu ma postać: C5H10O2
Stosunek masowy
C:H:O= 5*12(mC)+10*1(mH)+2*16(mO)
60:10:32 po skróceniu
30:5:16
51 4 51