1.Obwód równoległoboku wynosi 16,4. Oblicz boki tego równoległoboku jeżeli ich różnica wynosi 3cm.


2.Staszek ma dwa razy więcej pieniędzy niż Janek. Gdyby Staszek dał Jankowi 85zł. to obaj mieliby tyle samo. Ile pieniędzy ma Staszek a ile Janek.?

3. Mama jest 8 razy starsza niż jej córka. Za trzy lata mama będzie 5 razy starsza niż jej córka. Ila lat ma obecnie córka, a ile matka.?


4. Ewa ma 16 lat, a jej wujek 42 lata . Za ile lat wujek będzie 2 razy starszy niż Ewa.?


5. W koszyku są piłeczki zielone czerwone i niebieskie, razem 46. Zielonych piłeczek jest tyle samo co czerwonych i niebieskich razem, czerwonych o 5 mniej niż niebieskich. Ile piłeczek jest każdego koloru.?


Proszę o właściwe odpowiedzi
Dziękuję <3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T12:07:21+01:00
Zad. 1. 16,4:4=4,1
4,1+1,5=5,6
4,1-1,5=2,6
2,6+5,6+5,6+2,6=16,4
5,6-2,6=3
odp.: Długości boków to 2,6 i 5,6
zad. 2.
s-pieniadze staszka
j- pieniadze janka
s=2j
s-85=j+85--> s=j+170
s=2j --> 2j=j+170 /-j
j=170
odp: Janek ma 170zl, a Staszek 340

zad. 3
m- wiek mamy
c - wiek córki

m=8c
m+3=5(c+3) / z treści zadania

8c +3=5c +15
8c=5c+12
3c=12
c=4
odp. wiek córki to 4 lata, a mamy 32 larta

zad. 4

42+x=2(16+x)
42+x=32+2x
32+2x=42+x
x=10
odp. Za dziesięć lat

zad. 5
n - ilosc niebieskich
c - czerwonych
z -zielonych
z+n+c=46
z=n+c
n=c+5
z+n+c=46--> n+c+n+n=46--> c+5 +c +c+5 +c=46
4c +10=46
4c=36
c=9
n=9+5=14
z=14+9=23
spr.: 23+14+9=46
odp.: Zielonych jest 23, niebieskich 14, a czerwonych 9.

3 4 3