Zad.1
Państwo Kowalscy postanowili wyłożyć podłogę przedpokoju, o wymiarach 6m na 3 m, kwadratowymi kafelkami o boku 29cm. Kafle sprzedawane są w paczkach po 20 sztuk w cenie 32 zł za 1m². Oblicz liczbę paczek z kaflami, które muszą zakupić państwo Kowalscy, doliczając 10% płytek na straty. Jaki będzie koszt zakupu kafli?

Zad2.
Firma remontowa w 2005 roku zatrudniła 340 pracowników, z czego 9/17 stanowili mężczyźni. W następnym roku liczba zatrudnionych wzrosła o 15%, przy czym liczba mężczyzn wzrosła tylko o 1/12. Ile kobiet pracowało w tej firmie w 2006 roku?

Zad3.
Działka państwa Kowalskich ma kształt równoległoboku, którego dłuższy bok ma 60m, a jej pole powierzchni wynosi 27 arów. Oblicz szerokość działki.


Dam naj.. Nie liczy się kto pierwszy. Liczy się najlepsze rozwiązanie. Zgłaszam spam.. ;]

Jak najszybciej..

2

Odpowiedzi

2010-02-05T12:46:16+01:00
Zad 1
6*3=18m²
32*18=576zł
m² w jednej paczce: 29cm*29cm*20/10000=1,682
18/1,682=10,7
10% z 10,7 = 1,07
10,7+1,07=11,77≈12
12*1,682=20,184≈20
20*32=640
Koszt będzie wynosił ok 640złzad 2
340*⁹/₁₇=180
340-180=160

340 - 100%
34 - 10%
17 - 5%
51 - 15%

51*¹/₁₂=4¼
51-4¼=46¾≈47
160+47=207
W 2006r w tej firmie pracowało 207 kobietzad 3
27arów = 2700m²
2700/60=45
Szerokość działki wynosi 45m
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-02-05T13:40:20+01:00
Zad.1
Wymiary pokoju: 6m na 3 m
Pow. pokoju = 6 * 3 = 18 m²

Bok kwadratowej kafelki = 29 cm = 0,29 m
Pow. kafelki = 0,29 * 0,29 = 0,0841 m²

Ilość potrzebnych kafelek:
18 : 0,0841 = 18 : ⁸⁴¹/₁₀₀₀₀ = 18 *¹⁰⁰⁰⁰/₈₄₁ = ¹⁸⁰⁰⁰⁰/₈₄₁ = 214²⁶/₈₄₁

Ilość potrzebnych kafelek po doliczeniu 10% na straty:
214²⁶/₈₄₁ + 10% * 214²⁶/₈₄₁ = 214²⁶/₈₄₁ + ¹/₁₀ * ¹⁸⁰⁰⁰⁰/₈₄₁ = 214²⁶/₈₄₁ + ¹⁸⁰⁰⁰/₈₄₁ = 214²⁶/₈₄₁ + 21³³⁹/₈₄₁ = 235³⁶⁵/₈₄₁ ≈ 236

Konieczna ilość paczek z kafelkami:
236 : 20 = 11,8 ≈ 12

Cena jednej paczki kafelek:
20 * 0,0841 * 32 = 53,82 zł

Koszt zakupu kafli:
12 * 53,82 = 645,84 zł

Zad2.
x - kobiety
y - mężczyźni
2005 rok
zatrudnienie: x + y = 340
y = ⁹/₁₇ * 340 = 180
x = 340 - y = 340 - 180 = 160
2006 rok
zatrudnienie: 340 + 15%*340 = 340 + 51 = 391
y = 180 + ¹/₁₂ * 180 = 180 + 15 = 195
x = 391 - y = 391 - 195 = 196
Odp. W 2006 r. w firmie pracowało 196 kobiet.

Zad3.
Działka państwa Kowalskich ma kształt równoległoboku, którego dłuższy bok ma 60m, a jej pole powierzchni wynosi 27 arów. Oblicz szerokość działki.
a - dłuższy bok równoległoboku
h - wysokość równoległoboku
P - pole równoległoboku
1 ar = 100 m²
a = 60 m
P = 27 ar = 2700 m²
P = a*h
2700 = 60* h /:60
h = 45 m
Odp. Szerokość działki wynosi 45 m
1 5 1