Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-05T12:12:09+01:00
Biom – rozległy obszar o podobnym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i szczególnym świecie zwierzęcym.Ekologia ma swój własny system klasyfikacyjny oddający przynależność organizmu lub elementu przyrody do określonej części środowiska.Wszystkie biomy na całej kuli ziemskiej zebrane są w strefę występowania życia – biosferę, złożoną z litosfery (lądy), hydrosfery (wody) i atmosfery (powietrze). Środowisko to zespół czynników przyrody ożywionej i nieożywionej, mający wpływ na poszczególne organizmy, populacje, nisze, biocenozy . Specyficzne jest to, że każda pojedyncza podjednostka oddziałuje na całokształt tego środowiska,przekształcając go. Łańcuch pokarmowy to jedna z podstawowych zależności pomiędzy poszczególnymi organizmami.Rola każdego ogniwa łańcucha troficznego jest równa; odcięcie jednego fragmentu tej nici oznacza, nierzadko bardzo poważne, zachwianie równowagi ekosystemu.
np.sinice → dafnie → leszcz → szczupak
85 4 85