Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T12:27:07+01:00
Skoro katy rozwarte mają 150⁰, to kąty ostre:(360-2×150):2=30⁰

wysokość poprowadzona z kata 150⁰ dzieli kat 150⁰ na katy:60 i 90⁰
powstał Δ prostokatny o kacie 30⁰
z własności kąta 30⁰ widzisz,że h rombu= ½ a boku rombu, czyli:
h=3,6:2=1,8cm

pole=ah=3,6×1,8=6,48cm²