Napisz równania elektronowe poniższych przemian.
a) Mg(zero na górze) -----> Mg (2+na górze)
b) Na (zero na górze) -----> Na+
c) Ca (2+ na górze) -----> Ca (zero na górze)
d) O (zero na górze) ----> O (2- na górze)
e) Cl- -----> Cl (zero na górze)
f) S (2- na górze) ------> S (6+ na górze)

2

Odpowiedzi

2010-02-05T12:48:28+01:00
A) Mg(zero na górze) - 2 elektrony -----> Mg (2+na górze)
lub Mg(zero na górze) -----> Mg (2+na górze) + 2 elektrony
b) Na (zero na górze) - 1 elektron -----> Na+
lub Na (zero na górze) -----> Na+ + 1 elektron
c) Ca (2+ na górze) + 2 elektrony -----> Ca (zero na górze)
d) O (zero na górze) + 2 elektrony ----> O (2- na górze)
e) Cl- - 1 elektron -----> Cl (zero na górze)
lub Cl- -----> Cl (zero na górze) + 1 elektron
f) S (2- na górze) - 8 elektronów ------> S (6+ na górze)
lub S (2- na górze)------> S (6+ na górze) + 8 elektronów
21 3 21
2010-02-05T12:49:43+01:00
A) Mg(zero na górze) - 2e -----> Mg (2+na górze)
b) Na (zero na górze) - 1e -----> Na+
c) Ca (2+ na górze) + 2e -----> Ca (zero na górze)
d) O (zero na górze) + 2e ----> O (2- na górze)
e) Cl- - 1e-----> Cl (zero na górze)
f) S (2- na górze) - 8e ------> S (6+ na górze)
23 3 23