Odpowiedzi

2010-02-05T15:28:57+01:00
A) x^2 +y^2 = 9
b) (x+5)^2 + (y-5)^2 = 25
c) x^2 + (y+100)^2 = 121

a) x=0
0^2 +y^2 =9
y^2=9
y= 3 lub y=-3


(0,3);(0,-3);(3,0);(-3,0)


oby dobrze :)
33 3 33
nie dało się prościej zapisać ?'
nie rozumiem!!!!!!
2010-02-05T15:32:34+01:00
A) S= (0, 0) r =3
wzór okręgu
x²+y²=9
gdy y=0
x=3 lub x=-3
Punkty (3,0),(-3,0)
gdy x=0
to y=+-3
punkty (0,-3),(0,3)
b) S= (-5, 5), r = 5
wzór
(x+5)²+(y-5)²=25
x=0
25+y²-10y+25-25=0
y²-10y+25=0
Δ=100-100=0
y=10/2=5
Punkt (0,5)
gdy y=0
x²+10x+25+25-25=0
x²+10x+25=0
x=5
Punkt (5,0)
c) S= (0, -100), r =11
wzór
x²+(y+100)²=121
gdy y=0
x²+10000=121
x²<0 brak punktów przecięcia
gdy x=0
y²+200y+10000-121=0
y²+200y+9879=0
Δ<0 brak rozwiązań i brak punktów przecięcia
22 3 22