Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-05T13:14:07+01:00
I. Etap
To etap w którym czynnik rakotwórczy działając na zdrową
komórkę powoduje zmianę w jej materiale genetycznym, czyli mutację. Jeżeli zaatakowana komórka ma zdolność do podziałów, to wywołana mutacja utrwala się i jest przekazywana
następnym pokoleniom. Taka komórka nosi nazwę zainicjowanej.
II ETAP
Na etapie promocji, zainicjowana komórka przechodzi wiele mutacji i staje się typową komórką nowotworową. Jedną z ważniejszych cech odróżniających ją od komórki zdrowej, jest to, że komórka nowotworowa charakteryzuje się zaburzonymi
zdolnościami przylegania do otaczających ją komórek. Te właściwości we wczesnym okresie rozwoju nowotworu umożliwiają komórkom nowotworowym przekraczanie naturalnych barier pomiędzy tkankami, a mogą także umożliwić późniejsze powstawanie przerzutów. W tej fazie (promocji) zatrzymanie procesu powstawania nowotworu jest jeszcze możliwe. I tak się dzieje w większości przypadków.
III ETAP
To trzeci etap rozwoju nowotworu, w której wzrost komórek
zmutowanych przebiega niepowstrzymanie i jest nieodwracalny.
Zasadnicze znaczenie ma w tej fazie sprawność systemu odporności organizmu – jeśli jest słaby, komórki nowotworowe szybko się namnażają.
2 5 2