Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T13:28:17+01:00
Najpierw musimy podgrzać lód z temperatury -10 C do temperatury 0 C, później jeszcze dostarczyć energii do stopienia do, a potem podgrzać wodę od 0 C do 100 C.

Dane:
Ciepło właściwe lodu- 2100 J/kgK
Ciepło właściwe wody- 4200 J/kgK
Ciepło topnienia lodu- 334 kJ/kg= 334000 J/kg
masa substancji- 10kg
różnica temperatury dla lodu- 10 C
różnica temperatury dla wody- 100 C

Wzór:
Q=cw*ΔT*m
Qt= ct*m
Rozwiązanie:
1) rozpatrujemy zmianę temperatury lodu z -10 C do 0 C

Q₁= 2100 J/kgK*10 C* 10 kg
Q₁= 210000 J = 210 kJ

2) mamy już lód o temp. 0 C. Teraz musimy go stopić
Qt= 334 kJ/kg * 10kg
Qt= 3340 kJ

3) mamy już wodę o temp. 0 C. Ogrzewamy ją do temp. 100 C
Q₃= 4200J/kgK* 100 C* 10kg
Q₃= 4200000 J= 4200 kJ

dodajemy wszystkie 3 wyniki by otrzymać ilość energii potrzebną do przeprowadzenia tego całego procesu:

Q₁+Qt+Q₃= 210kJ+3340kJ+4200kJ=7750 kJ

Odp. Potrzeba 7750 kJ energii.
5 4 5