A)gdzie znajdują się punkty o pierwszej współrzędnej (odciętej) równej 0 ?
b)Gdzie znajdują sie punkty, których druga współrzędna (rzędna) jest równa 0 ?
c)W której ćwiartce układu znajdują sie punkty o obu współrzędnych ujemnych ?
d)W której ćwiartce znajdują się punkty o odciętej dodatniej i rzędnej ujemnej ?
e)Co można powiedzieć o odciętych punktów leżących w II i III ćwiartce układu ?
f)Co można powiedzieć o rzędnych punktów leżących na III i IV ćwiartce ?
g)Co można powiedzieć o rzędnych punktów leżących nad osią odciętych ?

1

Odpowiedzi

2010-02-05T13:31:50+01:00
A) na osi y
b) na osi x
c) w III ćwiartce
d) w IV
e) są ujemne
f) są ujemne
g) są dodatnie
152 4 152