Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T13:50:25+01:00
Wiązanie kowalencyjne
| |
niespolaryzowane spolaryzowane
2takie same niemetale,: 2różne niemetale,:
H2,O2,N2,Cl2 HCl,H2O,NH3,CO2

Wiązanie atomowe spolaryzowane powstaje w wyniku uwspólnienia elektronów walencyjnych pochodzących od dwóch różnych niemetali. Atom pierwiastka, który ma więcej elektronów, przyciąga do siebie drugi niemetal i staje sie biegunem ujemnym cząsteczki.Atom, który ma mniej elektronów walencyjnych staje się biegunem dodatnim.
Atomy metali mogą oddawać elektrony i stają sie tym samym jonami dodatnimi(kationami).
Atomy niemetali mogą tylko przyłączać elektrony, stając się jonami ujemnymi(anionami).
Wiązanie jonowe jest to wiązanie powstające pomiędzy kationami metali z grupy 1,2 i 13, a anionami z grupy 16i17.

Wiązania
| |
kowalencyjne(atomowe) jonowe
| | metal+niemetal:
niespolaryzowane spolaryzowane KCl,MgO,
*2takie same *2różne CaCl2,K2S
niemetale niemetale
1 1 1