Kto może mi to przetłumaczyc ??? Plisss to ważne !!
The Wawel Royal Castle is a national museum. There are many things worth seeing starting from a front elevation of Gothic palace with Kurza Stopka, courtyard, galleries and finishing on the Renaissance rooms with all their exhibitions. The castle from outside and inside is beautiful and is liked by tourists who gladly visit it. There are many buildings and extensions. The Renaissance edifice with an extraordinary arcaded courtyard survived till nowadays. The Renaissance rooms are decorated by tapestries depict biblical and grotesque scenes. In other rooms there are marble portals, a magnificent early Roman Baroque fireplace as well stucco ceilings in the royal chapel. There are beautiful big windows and decorative doors. The Royal Castle in Kraków is one of the most beautiful castles in Poland as well worldwide.

2

Odpowiedzi

2010-02-05T15:18:14+01:00
Zamek Królewski na Wawelu jest muzeum narodowym. Jest wiele rzeczy, które warto zobaczyć od elewacja pałacu gotyckiego z Kurzą Stopką, dziedziniec, galerie a kończąc na pokoju renesansu z całej wystawy. Zamek z zewnątrz i wewnątrz jest piękne i jest lubiany przez turystów, którzy chętnie go odwiedzają. Istnieje wiele budynków i rozszerzeń. Renesansowy gmach z nadzwyczajnym arkadowy dziedziniec przetrwały do dziś. Pokoje urządzone są w renesansowe gobeliny przedstawiają sceny biblijne i groteski. W pozostałych pokojach są marmurowe portale, wspaniałe ognisko wczesnego baroku rzymskiego, a także sztukaterie na suficie w kaplicy królewskiej. Są piękne duże okna oraz dekoracyjne drzwi. Zamek Królewski w Krakowie jest jednym z najpiękniejszych zamków w Polsce, jak również na całym świecie.
  • Użytkownik Zadane
2010-02-05T15:32:09+01:00
Wawelski Zamek to narodowe muzeum.Na początek można tam zobaczeć plac gotycki zwany Kurzą Stopką oraz galerie na koniecesansowe pokoje z rekwizytami.Zamek jest piękny i uwielbiają go turyści. Renesansowy zabytek odwiedzają turyści w ciągu dnia.Renesansowe pokoje są udekorowane tapetami.
W najstarszym pokoju są drzwi zwane portalem, ten portal zdobił Roman Baroque.
W pałacu są piękne duże okna i dekorowane drzwi.
Zamek jest w Krakowiei jest jedynym tak pięknym zamkiem w Polsce.