Napisz symbole jonów złożonych z:

a) 20 protonów i 18 elektronów ___________________________________,
b) 16 protonów i 18 elektronów ___________________________________,

Wzór sumaryczny związku chemicznego powstałego w wyniku połączenia tych jonów to: _______________________________________________________ .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T14:09:46+01:00
Jon o składzie:
a)20p i 18e,to kation wapnia-Ca(2+),
b)16p i 18e,to anion siarczkowy-S(2-),
Wzór sumaryczny powstałego związku:
Ca(2+) +S(2-)=CaS,jest to związek o budowie jonowej.
40 3 40