1. Oblicz :
a) (-2)³
b) (-½)⁴

2.
a) Czy iloczyn szesnastu liczb ujemnych jest liczbą dodatnią czy ujemną?

b) Czy iloczyn wszystkich liczb całkowitych większych od -13¼ i mniejszych -5⁵/₇ jest liczbą dodatnią czy ujemną?

3.
Oblicz w Pamięci :
a) 6 x (-9) =
b) (-4) x ½ =
c) (-10) x 1,5 =
d) (-2/3) x (-2/5) =
e) (-18) : 3 =
f) 2,2 : (-2) =
g) 0,8 x (-5) =
h) (-9) x (-2/3) =
i)(-3) : (-1/3) =

4. Korzystając z równości 392 x 143 = 56 056, oblicz :
a) (-3,92) x (-14,3) =
b) 0,392 x (-1,43) =
c) (-5605,6) : 143 =
d) (-3,92) x 1,43 =
e) (-0,143) x (-392) =
f) 5605,6 : (-39,2) =

Za przejrzystą prace daje Naj ;)

3

Odpowiedzi

2010-02-05T14:15:55+01:00
1. Oblicz :
a) (-2)³= 6
b) (-½)
2) iloczyn 16 liczb jest liczba dodatnią.

3)

a) 6 x (-9) =- 54
b) (-4) x ½ =-2
c) (-10) x 1,5 = - 15
d) (-2/3) x (-2/5) = 4/15
e) (-18) : 3 =-6
f) 2,2 : (-2) = - 1,1
g) 0,8 x (-5) =-4
h) (-9) x (-2/3) = 6
i)(-3) : (-1/3) =1

Korzystając z równości 392 x 143 = 56 056, oblicz :
a) (-3,92) x (-14,3) = 56,056
b) 0,392 x (-1,43) =-56056
c) (-5605,6) : 143 =-39,2
d) (-3,92) x 1,43 =-5.6056
e) (-0,143) x (-392) =56.056
f) 5605,6 : (-39,2) = -143
13 3 13
2010-02-05T14:16:03+01:00
1

a) -8
b) 1/16

2
a) jest liczbą dodatnia
b) jest liczbą ujemna

3

a) -54
b) -2
c) -15
d) 4/15
e) -6
f) -1,1
g) -4
h) 6
i) 9

4

a) 56,056
b) -5,6056
c) -39,2
d) -5,6056
e) 56,056
f) - 143
9 3 9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T14:18:58+01:00
1. Oblicz :
a) (-2)³ = (-2)*(-2)*(-2) = -8
b) (-½)⁴ = (-½)*(-½)*(-½)*(-½) = 1/16

3.
Oblicz w Pamięci :
a) 6 x (-9) = -54
b) (-4) x ½ = -2
c) (-10) x 1,5 = -15
d) (-2/3) x (-2/5) = 4/15
e) (-18) : 3 = -6
f) 2,2 : (-2) = -1,1
g) 0,8 x (-5) = -4
h) (-9) x (-2/3) = 18/3 = 6
i)(-3) : (-1/3) = 27/3 = 9

4. Korzystając z równości 392 x 143 = 56 056, oblicz :

*analogicznie przecinek przesuwamy o tyle miejsc w lewo ile mamy miejsc po przecinku w obydwu liczbach, zatem:

a) (-3,92) x (-14,3) = 56,056
b) 0,392 x (-1,43) = -0,56056
c) (-5605,6) : 143 = -39,2
d) (-3,92) x 1,43 = -5,6056
e) (-0,143) x (-392) = 56,056
f) 5605,6 : (-39,2) = -143

2.
a) Czy iloczyn szesnastu liczb ujemnych jest liczbą dodatnią czy ujemną?
Iloczyn tych liczb jest liczbą dodatnią, ponieważ mamy parzystą liczbę minusów. (liczb ujemnych)

b) Czy iloczyn wszystkich liczb całkowitych większych od -13¼ i mniejszych -5⁵/₇ jest liczbą dodatnią czy ujemną?
Iloczyn jest liczbą ujemną ponieważ występuje nieparzysta liczba liczb ujemnych całkowitych ( -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5).
54 4 54