Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T17:23:14+01:00
Rodzaje praw człowieka:
• osobiste - zabezpieczają jednostkę przed nadmierną ingerencją państwa w jej życie prywatne
• obywatelskie - uprawnienia przysługujące jednostce danego państwa
• polityczne - gwarantują jednostce nieskrępowany udział w życiu politycznym i możliwość aktywnego udziału w rządzeniu państwem, w kształtowaniu jego polityki. Prawa te powiązane są z ustrojem demokratycznym.
• ekonomiczne – dotyczą bezpośrednio ekonomicznej egzystencji jednostki
• społeczne - zapewniają każdemu człowiekowi elementarne poczucie bezpieczeństwa socjalnego
• kulturalne - zapewniają prawo do ochrony i korzystania z dóbr kultury krajowej i światowej