Jak powinien być współczesny władca? W odniesieniu do "koniki" Gala Anonima.
średniowieczny władca na podstawie "kroniki" gala anonima:
Cechy władcy:
*sprawiedliwość i pokora
*pobożny.religijny(posłuszeństwo duchowe)
*zacny
*po męsku rządził królestwem
*dbał o dobro kraju i chwałę kościoła
*bezstronny
*dzielny
*potężny
*hojny
*męski
*gościnny
*szanujący swoich sąsiadów
*troszczył się o swoich poddanych
*"nie oddawał się próżnemu zbytkowi"
*bronił swego królestwa

1

Odpowiedzi

2010-02-05T14:22:50+01:00
Współczesny władca powinien być:
-mądry
-inteligentny
-powinien mieć wpływy
- powinien mieć znajomości
-uczynny
-altuimncystą
-sprawiedliwy
-spełniający obietnice