Odpowiedzi

2010-02-05T17:33:39+01:00
Wykolejenie społeczne- przeciwstawianie się społeczności, jako całości.
Niedostosowanie społeczne- osoba godząca swoim postępowaniem w interes całości społeczeństwa, ale nie respektująca przyjętych norm społeczno-moralnych.

Wykolejenie społeczne to nie jest układ postaw negatywnych, ale jest to układ obejmujący także postawy pozytywne, których przedmiotem są osoby i grupy reprezentujące wzory postępowania warunkujących istnienie i rozwój społeczeństwa i kultury (np. uczeń ucieka ze szkoły, żeby nie pisać klasówki, co jest negatywnie odbierane przez społeczeństwo, ale pozytywnie przez klasę). Każdy porządny obywatel może stać się wykolejeńcem. Wpływ mają na to czynniki społeczne, rodzinne jak i media czy substancje psychoaktywne.
Za to niedostosowanie społeczne może być spowodowane jakimś urazem biologicznym, środowiskowym, itp. Niedostosowanie społeczne nie jest winą osoby mającą ten problem, ponieważ wada jest wrodzona. Osoba wykolejona ma możliwość wyboru. Może zachować się inaczej. Jednak niedostosowanie nie daje możliwości własnego wyboru.


Jeśli ci się spodoba, to proszę o naj xD
3 3 3