Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-02-05T14:36:53+01:00
A - krawędź podstawy
h - wysokość
V - objętość
Pp - pole podstawy
h = 80 cm = 8 dm
1 l = 1 dm³
¾*V = 150 l
¾*V = 150 dm³ /*⁴/₃
V = 200 dm³
V = Pp*h
Pp = a²
V = a²*h
a²*8 = 200 /:8
a² = 25
a = √25 = 5 dm = 50 cm

Odp. Krawędź podstawy ma długość 50cm.
3 5 3
2010-02-05T14:39:16+01:00
V - objętość wody = 150 l = 150 dm³
150 dm³ = 3/4 pojemności = 0,75
V1 - pojemność akwarium = 150/0,75 = 200 dm³
h - wysokośc akwarium = 80 cm = 8 dm
a - krawędź podstawy akwarium = ?
Pp - pole podstawy akwarium = a²
V1 = Pph
Pp = V1/h = 200/8 = 25 dm²
Pp = a²
a² = 25 dm²
a = √25 = 5 dm = 50 cm
odp
krawędź podstawy akwarium = 5 dm = 50 cm
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T14:40:43+01:00
Do akwarium w kształcie prostopadłoscianu o podstawie kwadratowej wlano 150 litrow wody , napełniając 3/4 jego objętosci.Jaka jest długosc krawędzi podstawy tego akwarium , jesli jego wysokosc ma 80cm?

a = ? - bok podstawy ( kwadratu)
150 l = 3/4 V akwarium
H = 80 cm = 8 dm
Pp - pole pddstawy

1. Obliczam pole podstawy Pp akwarium
3/4 *V akwarium = 150 l
3/4*V akwarium = 150 dm³
V = Pp *H
3/4*Pp*H = 150 dm³
3/4*Pp *8 dm = 150 dm³
6*Pp = 150 /:6
Pp = 150 : 6
Pp = 25 dm²

2. Obliczam krawędź a podstawy ( kwadratu)
Pp = a²
Pp = 25 dm²
a² = 25 dm²
a = √(25dm²)
a = 5 dm
a = 50 cm

Odp. Krawędź podstawy (kwadratu) akwarium wynosi 5dm = 50 cm
2 4 2