Odpowiedzi

2009-10-07T21:06:15+02:00
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest corocznie 10 grudnia w rocznicę podpisania przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948 r.).
2 3 2
2009-10-07T21:06:36+02:00
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest corocznie 10 grudnia w rocznicę podpisania przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
2 4 2
2009-10-07T21:06:40+02:00
10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, upamiętniający uchwalenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 10 grudnia została także przyjęta Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.
2 5 2