B)3a²-6a+4/a²-9a+6 dla a=2/3
c)8b²-4b+3/4b²-b+0,75 dla 3/4
2.Od wyrażenia 3x²+y2-2xy odejmij podwojone wyrażenie -xy-2y²+2x²,a następnie oblicz wartość liczbową otrzymanego wyrażenia dla x=-2, y=√5.
3.Ewa kupiła w sklepie dwie pary skarpet po(4a-b)zł za parę oraz rajstopy o 9zł droższe od jednej pary skarpet.Ile złotych reszty zostało jej ze 100zł.
4.Wprowadź odpowiednie oznaczenia i zapisz wyrażenie.
a)Iloczyn dwóch kolejnych liczb nieparzystych.
b)Iloczyn trzech kolejnych liczb naturalnych.
c)Różnica liczby dwucyfrowej i liczby utworzonej z tych samych cyfr,ale w odwrotnej kolejności.
d)Liczba,której iloraz z dzielenia przez y jest równy 3,a reszta 1.
5.Połowa obwodu prostokąta jest równa (x+5y)dm.Jeden bok prostokąta ma długość 3y dm.Oblicz pole tego prostokąta w centymetrach kwadratowych.
6.Jedna przekątna deltoidu ma długość (6x-2y)dm,druga jest dwa razy krótsza.Ile centymetrów kwadratowych ma pole tego deltoidu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T15:01:41+01:00
Zad 1
3a²-6a+4:a²-9a+6=
3×(2/3)²-6×2/3+4:(3/4)²-9×3/4+6=
3×4/9-4+4:9/16-27/4+6=
4/3-4+4×16/9-27/4+6=
4/3-4+64/9-27/4+6=
1i1/3-4+7i1/9-6i3/4+6=
1i12/36-4+7i4/36-6i27/36+6=
=3i25/36
c)8×(3/4)²-4×3/4+3/4×(3/4)²-3/4+3/4=
9/2-3+3/4×9/16-3/4+3/4=
4i1/2-3+27/64=
4i32/64-3i27/64=1i5/64
zad 2
(3x²+y2-2xy)-2×(-xy-2y²+2x²)=
3x²+2y-2xy+2x²y+4xy²-4x³=
3×(-2)²+2×√5-2×(-2)×√5+2×(-2)²×√5+4×(-2)×(√5)²-4×(-2)³=
3×4+2√5-4√5+2×4×√5-8×5-4×(-8)=
12+2√5-4√5+8√5-40+36=
8+6√5
1 2 1