Odpowiedzi

2010-02-05T14:59:27+01:00
X-cała wypłata

⅓x+¼x+⅙x+⅕x=²⁰/₆₀x+¹⁵/₆₀x+¹⁰/₆₀x+¹²/₆₀x=⁵⁷/₆₀x

x-⁵⁷/₆₀x=³/₆₀x=¹/₂₀x
odp.piąty pracownik otrzymał ¹/₂₀ częśc wynagrodzenia całego
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T15:02:11+01:00
X - czesc zaplaty dla piatego pracownika

1/3 + 1/4 + 1/6 + 1/5 +x = 1
20/60 + 15/60 + 10/60 + 12/60 + x = 1
57/60 + x = 1
x = 1 - 57/60
x = 3/60 = 1/20