Odpowiedzi

2010-02-05T15:08:40+01:00
Dane:
m = 3kg
t1 = 20'C
t2 = 80'C
Δt = 60'C
Q = 162kJ = 162000J

Szukane:
c = ?

Wzór:
Q = mcΔt
c = Q/mΔt [J/kg×'C]

Rozwiązanie:
c = 162000/3×60
c = 34000/60
c ≈ 567 J/kg×'C

Odpowiedź:
Ciepło właściwe tego metalu wynosi 567 J/kg×'C.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T15:09:00+01:00
Wzór na dostarczoną energię cieplną jest taki:
Q= cw*m*ΔT
dostarczona energia= ciepło właściwe*masa przedmiotu* zmiana temperatury

Podstawiamy teraz wartości do wzoru:

162000J= cw*3*(80-20)
162000J= cw*3*60
cw=900 J/kg*K

Odp. Ciepło właściwe przedmiotu wynosi 900 J/kg*K. Jest to aluminium