Trzy kłody drewna zaczęły się staczać z góry. Pierwsza po 5 s od startu rozpędziła się do prędkości 10m/s.Druga po 4 s rozpędziła się do prędkości 6m/s .Trzecia osiągnęła prędkość 6m/s dopiero po 10 s .Oblicz przyśpieszenie każdej kłody.

Bardzo proszę o rozwiązanie :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T15:14:02+01:00
Dane:
I kłoda- t=5s v= 10m/s
II kłoda t=4s v=6m/s
III kłoda t= 10s v= 6m/s

Szukane:
a =?

Wzory:
a = v: t

Rozwiązanie:

I kłoda
10m/s : 5s = 2m/s

II kłoda
6m/s : 4 s = 1,5m/s

III kłoda
6m/s : 10s = 0,6m/s


13 4 13