Bardzo proszę o pomoc w zadaniu z języka niemieckiego. Bierzemy III czas. Proszę też dodatkowo o przetłumaczenie zdań i odpowiedzi na język polski. Z góry dziękuję.

Antworte!
Odpowiedz na pytania:
Wo wohnst du? (Stadt, Dorf, StraBe, Nummer)
Wie is deine StraBe?
Was is in der Nahe?
Wem hilfst du zu Hause?
Wem hilfst du in der Schule?
Mit wem triffst du dich gern?

2

Odpowiedzi

2010-02-05T16:30:06+01:00
Ich wohne aus Stad.
meine straBe ist Zielona 12
nie wiem
Ich mein zimmer aufraumen
Ich aufraumen
Ich tereffe mit freundin gern.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T17:32:51+01:00
Wo wohnst du? Gdzie mieszkasz? (Stadt-miasto, Dorf-wieś, Straße-ulica, Nummer-numer)
Ich wohne in der Stadt, in der XYZ Straße, XYZ Nummer. Mieszkam w mieście, ulica XYZ, numer XYZ.
lub : Ich wohne in dem Dorf. Mieszkam na wsi.

Wie isT deine Straße? Jaka jest twoja ulica.
Meine Straße ist lange und breit. Moja ulica jest długa i szeroka.

Was isT in der Nähe? In der Nähe sind (befinden uns) einer Supermarkt, eine Galery und ein groß Kino. W pobliżu są (znajdują się) Supermarket, Galeria i duże kino.

Wem hilfst du zu Hause? komu pomagasz w domu?
Zu Hause hilfe ich meiner Mutter in der Küche / meinem Vater in der Garage. W domu pomagam mamie w kuchni/ tacie w garażu.

Wem hilfst du in der Schule? Komu pomagasz w szkole?
In der Schule hilfe ich meinem Freunde im Mathe und Biologie. W szkole pomagam moim przyjaciołom w matematyce i biologii.

Mit wem triffst du dich gern? Z kim się chętnie spotykasz?
Ich treffe mich mit meine Freunde gern. Spotykam się chętnie z przyjaciółmi.
3 5 3