Zadanie w paskalu
Zadaniem Twojego programu będzie wypisanie podanych trzech liczb w kolejności podanej oraz odwrotnej.
Zadanie

Napisz program, który:

* wczyta trzy liczby całkiwite ze standardowego wejścia,
* wypisze je na standardowe wyjście w takiej kolejnosci, w jakiej były podane i w kolejności odwrotnej.

Wejście

Trzy liczby całkowite , , : .
Wyjście

W pierwszym wierszu należy wypisać podane liczby w kolejności wczytania: . W drugim wierszu należy wypisać podane liczby w kolejności odwrotnej do kolejności wczytania: .
Przykład
Dla danych wejściowych:

7 3 5

poprawną odpowiedzią jest:

7 3 5
5 3 7

<Wyślij rozwiązanie> [0/100]

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T16:47:17+01:00
//zadanie z main.edu.pl ?

program liczby;
var
a,b,c:longint;
begin
readln(a,b,c);
writeln(a,' ',b,' ',c);
writeln(c,' ',b,' ',a);
end.
2 4 2
  • Użytkownik Zadane
2010-02-05T17:22:23+01:00
Program sortowanie;
var
x,y,z:longint;
begin
Write('Wpisz pierwszą liczbę:');
Readln(x);
Write('Wpisz drugą liczbę:');
Readln(y);
Write('Wpisz trzecią liczbę:');
Readln(z);
Writeln('1. ',x,',',y,',',z);
Writeln('2. ',z,',',y,',',y);
Readln;
end.

Szósteczka z programowania ;)