1) Oblicz w najwyższym punkcie energię kinetyczną i potencjalną ciała o masie 30g wyrzuconego pionowo do góry z prędkością początkową 4m/s. NA jaką wysokość wzniesie się ciało?
2) Jabłko o masie 0,01 kg spada z drzewa o wysokości 4m. Oblicz prędkość oraz energię kinetyczną w chwili upadku.
3) Oblicz energię potencjalną i kinetyczną na wysokości 2m nad ziemią jeśli spada z wysokości 10m. MAsa piłki to 20dag

2

Odpowiedzi

2010-02-05T17:59:48+01:00
W kazdym przypadku skorzystam z zasady zachowania energii

1.
Ep=Ek
Ek=1/2mv^2=1/2*16*0,03=0,24J
0,24J=mgh
0,24=0,03*10*h
h=0,24/0,3=80cm

2.
Ep=Ek
Ep=0,01*10*4=0,4J
Ek=Ep=0,4J
pierwiastek (2Ek/m)=V
V=pierw(0,8/0,01)=prawie 9m/s (8,95m/s)

3.
Ep na 10m = mgh=0,2*10*10=20J
Ep na 2m = mgh = 0,2*10*2=4J

Ek na 2m = Ep na 10 - Ep na 2

wiec Ek na 2m = 16J
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T18:08:34+01:00
1)

m=30g=0,03kg
m*g*h=m*v^2/2
g*h=8
h=8/10
h=0,8 m
Ek=0
Ep=m*g*h = 0,03kg*10m/s^2*0,8m = 0,24 J

2)
m=0.01kg h=4m
m*g*h=m*v^2/2
g*h=2^v/2
2gh=V^2
V=pierwiastek 2gh = 4√5 m/s
Ek=0,01*16/2 = 0,01*8 = 0,08 J


3)
m*g*h1=m*g*h2+m*v^2/2 /:m
g*h1=g*h2+m*v^2 / 2
100[m/s]^2 = 20 [m/s]^2 + V^2/2
V^2/2 = 80 [m/s]^2
V^2 = 160 [m/s]^2
V= 4√10 m/s

Ep=0,2 kg * 10 m/s^2 * 2m = 4 J
Ek = 0,2kg*40 = 16 J