And then the phone rang. It was the police. Robert was under arrest! His parents drove to the police stationat once and they took me with them. It turned out that robert looked like some young man who stole mobile phones from children! The police didnt believe he was innocent. they kept him there for hours and hours. In the end. they found out the thief was someone else and they let robert go home. They said they were very sorry and gave him a big bar of chocolate.
proszę o przetłumaczenie tych zdań
jak najszybciej please

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T15:41:16+01:00
I wtedy zadzwonił telefon. To była policja. Robert był aresztowany! Jego rodzice zaraz pojechali na komisariat i wzięli mnie ze sobą. Okazało się, że Robert wyglądał na młodego mężczyznę, który ukradł telefony komórkowe dzieciom! Policja nie uwierzyła, że jest niewinny. Trzymali go tam przez godziny. W końcu stwierdzili, że złodziejem był ktoś inny i pozwolili Robertowi iść do domu. Powiedzieli, że jest im bardzo przykro i dali mu dużą tabliczkę czekolady.
2010-02-05T15:43:04+01:00
I wtedy zadzwonił telefon. To było z policji. Robert był w areszcie! Jego rodzice pojechali do policji . Zabrano mnie z nimi. Okazało się, że Robert wyglądał jak jakiś młody człowiek, który ukradł telefony od dzieci! Policja nie wierzyła , że jest niewinny. Trzymali go tam przez wiele godzin. W końcu okazało się że złodziejem był ktoś inny i puścili Roberta do domu. Mówili, że było mu bardzo przykro, i dał mu wielką tabliczkę czekolady.
2010-02-05T16:08:16+01:00
I wtedy zadzwonił telefon. To było z policji. Robert był w areszcie! Jego rodzice pojechali do policji . Zabrano mnie z nimi. Okazało się, że Robert wyglądał jak jakiś młody człowiek, który ukradł telefony od dzieci! Policja nie wierzyła , że jest niewinny. Trzymali go tam przez wiele godzin. W końcu okazało się że złodziejem był ktoś inny i puścili Roberta do domu. Mówili, że było mu bardzo przykro, i dał mu wielką tabliczkę czekolady.