1. Jednostka wyborcza. było ich w Rzymie 35.
2. Jednostka wojskowa w starożytnym Rzymie licząca 4200 żołnierzy.
3. Jeden z zabójców Juliusza Cezara.
4. Ustrój monarchiczny trzech pierwszych wieków cesarstwa.
5. Zasięganie rady bogów.Dzisiaj mówi się, że coś jest pod czyimś..... .
6. Rzeka, którą w 49 r. p. n. e. przekroczył Juliusz Cezar.
7. Osoba, która zwyczajowo nosiła w Rzymie czapkę frygijską.
8. Autor epopei "Eneida".
9. Urzędnik, który wpisywał byłych konsulów na listę senatorów.
10. Miasto, którego zburzenia domagał się Katon.

1

Odpowiedzi

2010-02-05T16:00:43+01:00
1.tribus
2.legion
3.Brutus
4.królestwo
5.
6.Rubikon
7.wyzwoleniec
8.Wergiliusz
9.Cenzor
10.Kartagina
43 3 43
w 4 ma być pryncypat!
a w 5 auspicja
A czemu nie ma hasła?!
9 mi nie pasuje
9 kwestor