Odpowiedzi

2010-02-05T18:56:17+01:00

Zdrowe miasto to miasto, które dąży do podniesienia stanu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego oraz środowiskowych warunków życia mieszkańców.
Zdrowe miasto to miasto, które uwzględnia zdrowie i jakość życia mieszkańców w procesie podejmowania decyzji w różnych sektorach życia.

Zdrowe miasto to niekoniecznie to, które osiągnęło określony status zdrowotny. To takie miasto, które jest świadome swoich problemów zdrowotnych i środowiskowych oraz dąży do ich rozwiązania.

Zdrowe miasto to nie honorowy tytuł przyznany przez Światową Organizacją Zdrowia. To cel , który możemy razem osiągnąć.

Projekt Zdrowe Miasto
W latach 80 - tych Światowa Organizacja Zdrowia podjęła ideę powstania sieci Zdrowych Miast - propagując nowe podejście do problematyki zdrowia publicznego. Główne założenie to dostrzeżenie problemów w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej społeczeństw, żyjących w aglomeracjach miejskich.
Program Zdrowe Miasta realizowany jest w Europie od 1988 roku. Jego celem jest poprawa stanu środowiska i zdrowia mieszkańców. O uczestnictwie decyduje Światowa Organizacja Zdrowia oceniając zaangażowanie samorządów lokalnych.

International Healthy Cities Foundation
Strona www Międzynarodowej Fundacji Zdrowych Miast z siedzibą w USA. Zawiera omówienie działalności tej organizacji i odsyłacze do dokumentów, programów oraz witryn internetowych miast w różnych krajach, informujących o szczegółowych inicjatywach , np. Asian-Pacific Cities, Baltic Region Healthy Cities , International Centre for Sustainable Cities, Green Roofs for Healthy Cities.


Odpowiedni projekt Zdrowego Domu zagwarantuje bezproblemowe użytkowanie i osobistą satysfakcję.
Ironią współczesnych czasów jest bowiem fakt, że technologie, których zadaniem ma być ułatwianie i ulepszanie codziennego życia, potrafią negatywnie wpływać na nasze samopoczucie:

 Systemy grzewcze i większość klimatyzatorów kusi obietnicą utrzymania dowolnej temperatury w pomieszczeniach, ale wywołują alergie i zmniejszają naszą odporność na infekcje. Na nasz rynek wprowadzane są jednak nowoczesne urządzenia (na przykład wykorzystujące technologię plasmacluster – utrzymującą równowagę jonów dodatnich i ujemnych), których zadaniem jest stabilizacja temperatury na oczekiwanym poziomie, oczyszczanie i nawilżanie powietrza.

Syntetyczne elementy konstrukcji obniżają co prawda koszty budowy, ale wpływają na nasze zdrowie psychiczne – powodując bóle głowy i złe samopoczucie. Z tego powodu wiele osób decyduje się na zakup materiałów budowlanych, których większą trwałość uzyskuje się przy użyciu naturalnych dodatków (klejów żywicznych czy naturalnego cementu wapiennego).