Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T18:17:55+01:00
Formy służby wojskowej:


1) NADTERMINOWA ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA;2) SŁUŻBA KANDYDACKA - PEŁNIENIE SŁUŻBY W CHARAKTERZE KANDYDATA NA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO :

A) W AKADEMIACH WOJSKOWYCH, WYŻSZYCH SZKOŁACH OFICERSKICH I

SZKOŁACH PODOFICERSKICH- DLA KANDYDATÓW DO KORPUSÓW

OFICERSKIEGO I PODOFICERSKIEGO;

B) W CENTRACH SZKOLENIA ( TRZYMIESIĘCZNA) DLA KANDYDATÓW,

KTÓRZY NIE ODBYLI ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ (MIAŁA

ROZPOCZĄĆ SIĘ 15 KWIETNIA I 15 WRZEŚNIA 2009 ROKU –

WSTRZYMANO – KRYZYS FINANSOWY);3) SŁUŻBA ZAWODOWA W TRZECH KORPUSACH :A) KORPUS OFICERÓW ZAWODOWYCH

B) KORPUS PODOFICERÓW ZAWODOWYCH,

C) KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH.

3 3 3