Zad.1
Kurtka kosztuje 620zł po obniżce o 25% . Ile kosztuje kurtka przed obniżką . ?

Zad.2
Irek ma w swoim zbiorach 30 znaczków francuskich co stanowi 0,5% . Ile znaczków francuskich ma Irek . ?

Zad.3
Z naczynia z wodą wyparowało 15% wody . Ile wody było w naczyniu jeśli pozostało 34 L wody . ?

Zad.4
oblicz 7/11 (siedem czwartych) liczby , która 2 3/4 % ( dwie całe i trzy czwarte procenta (%)) wynosi 48,4 . ?

3

Odpowiedzi

2010-02-05T16:14:56+01:00
1)
620:4=155 zł- 25 %

620 zł +155zł=775 zł.
Odp. kurtka kosztuje 755 zł.


2)
30=0,5%
60=1%
60 * 100%=6000


odp.Irek ma 6000 znaczków.


3)

100% - 15%= 85%- 34 l

34 l: 5=6,8 l = 5 %

6,8* 15 %= 102 l

102l + 34l= 136 l
odp. w naczyniu było 136 l wody.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T16:16:54+01:00
Zad 1

620+25%= 775 zł cena po obniżce

zad 2
30 znaczków - 0,5%
x - 100%
mnożymy na krzyż i wychodzi
30*100=x*0,5
3000=x*0,5/0,5
6000=x
Miał 6000 znaczków

zadanie 3

100%-15%= 85% co stanowi to 34 l podane w zadaniu
85% - 34
100% - x
85*x=100*34
85*x=3400/85
x=40 l

Było 40 l wody

2010-02-05T16:23:53+01:00
Zad.1
620 * 25% = 620 * 0,25 = 155
620+155= 775
Odp. Kurtka przed obniżką kosztowała 775zł.