Przeczytaj ponizczy tekst i wykonaj polecenia :
Wody mineralne nie tylko gaszą pragnienie.Są jednocześnie ważnym zródłem minerałów niezbędnych do prawidłego funkcjonowania organizmu.Ze względu na iloś związków minerałów rozposzczonych w jednym litrze wody.dzieli sie je na :
-wyskokozmineralizowane-zawierające powyżej 1500mg/lskładników mineralnych
-średniozminarelizowane-zawierające od 500 do 1500mg\l skladnikow min.
-niskozmineralizowane=zawierające do 500 mh/l sladników.mineralnych

a)Przyjzyj sie etykiecie od butelki wody mineralnej ,którą pijesz.Podaj ilośc skladników mineralnych rozpuczonych w JEdnYm litrze wody.
b)Na podstawie ilości skladnikow mineralnych w jednym litrze wody ,okresl rodzaj wody mineralnej znajdujocej sie w butelce.
c)Wypisz 3 nazwy skladników mineralnych które przewazają w skladzie tej wody .
d)napisz w jakiej miejscowości znajduje się zródło ,z czego czerpana jest woda
e)Podaj współrzędne geograficzne tej miejscowosci .

1

Odpowiedzi

2010-02-05T17:17:24+01:00
A)624 mg / l
b)średnio zmineralizowana
c)węglowodany, wapń, krzemionka
d)w Nałęczowie
e) 22°13'E 51°17'N

PS. woda Nałęczowianka
proszę naj
2 3 2