Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T16:32:56+01:00
Skala Fahrenheita to jedna ze skal pomiaru temperatury (skala termometryczna) stosowana w niektórych krajach anglosaskich.

Skalę zaproponował Daniel Gabriel Fahrenheit studiując pracę Ole Rømera o jego skali. Później spotkał się z Rømerem osobiście i dyskutował nad sprawą skali. Sam zaczął prace nad nową skalą.

Na punkt zerowy skali wyznaczył on najniższą temperaturę zimy 1708/1709 zanotowaną w Gdańsku (jego rodzinnym mieście). 100° miało być temperaturą jego ciała. Na skutek błędów (miał wtedy stan podgorączkowy) skala się "przesunęła" i 100°F oznaczało 37,8°C.

Od 1724 r. definicję zmieniono na:

* 0°F – temperatura mieszaniny wody i lodu z salmiakiem lub solą,
* 32°F – temperatura mieszaniny wody i lodu (temperatura topnienia lodu).

Na termometrze rtęciowym skala Fahrenheita jest liniowa ze względu na stały współczynnik rozszerzalności temperaturowej rtęci.