Odpowiedzi

2010-02-05T17:15:16+01:00
P = 800 W
m = 200 g = 0,2 kg
cw = 4200 J/kg * C
T1 = 20 C
T2 = 100 C
delta T = T2 - T1 = 80 C
1. ibl. ciepło pobrane przez wodę
Q = m *cw * delta T
Q = 0,2 kg * 4200 J/kg*C * 80 C = 67200 J

Ciepło = pracy prądu (pomijamy straty energii)
Q = W = 67200 J

P = W/t

P *t = W
t = W / P

t = 67200 J/ 800 W = 84 s = 1 min 24 s

[W} = [ J/s]
2 5 2