Temat:Do czego służą równania

Zad.3
Prostokąt ma boki o długości 5cm i 8cm. Zapisz w postaci równań następujące problemy:
b)O ile centymetrów należy skrócić dłuższy bok prostokąta,aby pole prostokąta zmniejszyło się o 5centymetrów?
Zad.5
Ustal niewiadomą,oznacz ją dowolną literą i zapisz podane zdania za pomocą równań.
a)Dwie nauczycielki,trzynaście dziewcząt i kilkunastu chłopców zajęło w autobusie 33 miejsca.
b)Za trzy czekolady,których ceny nie pamiętam,i za bombonierkę,która kosztowała 18zł,zapłaciłam 27,60zł.
c)Ala obliczyła,że jeśli co miesiąc będzie wydawać tylko 10zł z kieszonkowego,to odkładając resztę,uzbiera w ciągu pięciu miesięcy 75zł.
Zad.6
Zapisz odpowiednie równanie :
a)Jaśmina napisała x wierszy, a Sylwia o 30%mniej.W sumie napisały 34 wiersze.
b)Komputer kosztował x złotych.Najpierw obniżono jego cenę o 7%,a potem o 300zł.Teraz kosztuje 2500zł.
c)W klasie liczącej x uczniów jest 12 chłopców.Dziewczęta stanowią 60% tej klasy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T16:50:50+01:00
Zad.3
b) 45 - 5 = 5 * (8 - x)
Po uproszczeniu :
40 = 45 - 5x
Zad.5
x - niewiadoma
a) 2 + 13 + x = 33
Po uproszczeniu :
15 + x = 33
b) 3x + 18 = 27,60
c) 5 * (x - 10) = 75
Zad.6
a) x + (x-0,3x) = 34
Po uproszczeniu :
1,7x = 34
b) x - 0,7x - 300 = 2500
Po uproszczeniu :
0,3x - 300 = 2500
c) x = 12 + 0,6x

; ))
12 4 12