Odpowiedzi

2012-07-13T13:51:07+02:00

Energia wewnętrzna ciała jest sumą energii potencjalnej i kinetycznej wszystkich cząsteczek.

Zazywczaj oznaczamy ją dużą literą U a jednostką jest J [dżul].

Wartość energii wewnętrznej możemy zmienić poprzez naruszenie stanu jednego z wybranych parametrów, np. ogrzanie ciała powodujące wzrost energii kinetycznej, czy zmianę położenia ciała z uwzględnieniem jego wysokości (zmiana energii potencjalnej).

 

2 5 2