Mam wielką prośbe ,czy mogł by ktoś mi przetłumaczyć ten wiersz na j. angielski????
Proszę o pomoc :)

Wiatr porwał mój list do Ciebie,
Na czerpanym papierze pisany.
Chwytają go teraz aniołowie w niebie,
Dziwiąc się, żeś taki kochany.
Na każdej karcie widnieją dwa słowa,
Wielkie, czerwone, gorące...
Ja zapisuję je wciąż od nowa,
Z wielkiej miłości tęskniąca.

1

Odpowiedzi

2010-02-05T16:47:06+01:00
The wind tore my letter to you,
On dry written on paper.
Grab it now angels in heaven,
Wondering, that you so loved.
On each card appear two words,
Big, red, hot ...
I write them again and again,
With great love, longing.
2 2 2